Sivuston tekijät

Arvokas ja Kaikille eväät elämään ovat avustusohjelmia, joiden tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta.

Ohjelmissa on mukana kaikkiaan 48 järjestöjen kehittämishanketta, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja lisäävät mahdollisuuksia osallisuuteen. Hankkeiden kohtaamat ihmiset kokevat eriarvoisuutta  muun muassa köyhyyden, yksinäisyyden ja ulossulkemisen vuoksi.

Avustusohjelmissa kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä ja verkostoituvat, mikä mahdollistaa parempia tuloksia ja antaa pohjan vaikuttavalle työlle. Yhdessä on helppo levittää järjestöjen tuottamaa tietoa, toiminnassa saatuja kokemuksia sekä lupaavia käytäntöjä, jotta niistä hyötyisi mahdollisimman moni. 

Tutustu avustusohjelmiin: