Yksinäisyydestä

Lähes miljoona suomalaista kokee olevansa yksinäisiä ainakin joskus, monet jopa kaiken aikaa. Yksinäisyys on yleisempää esimerkiksi yksinasuvilla ja yhden huoltajan talouksissa.*

* Tilastokeskus, Elinolotilasto 2018

Yksinäisyys on kuin kuilu toivottujen ja olemassa olevien sosiaalisten suhteiden välillä. Se on tunnetta ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Ihminen voi olla yksinäinen, vaikka olisi sosiaalisten suhteiden ympäröimä.

Usein yksinäisyys liittyy  elämän muutoksiin ja kriiseihin: yksinäisyyttä voi kokea koulukiusaamisen seurauksena, vanhuudessa, vanhemmuudessa, uudessa elinympäristössä tai sairauden myötä.

Yksinäisyys vaikuttaa monien sosiaalisten ongelmien taustalla ja on niille niin sanottu juurisyy. Pitkittynyt yksinäisyys voi saada aikaan muun muassa terveysongelmia, sosiaalisia pelkoja, työttömyyttä ja velkaantumista. Yksinäisimmät ihmiset löytyvät yhteiskunnan köyhimpien ja huono-osaisimpien joukosta. 

Haluamme enemmän tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. Siksi puutumme järjestöissä yksinäisyyteen saattamalla ihmisiä yhteen ja ottamalla kaikki mukaan toimintaan. Haluamme tarkastella yhteiskuntaa näkökulmista, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä yksilökeskeisyyden sijaan.

Jokaisella teolla ja kohtaamisella on väliä! Jokainen meistä voi olla se, joka tekee toisen päivästä ja arjesta paremman.

Mitä haluaisit sanoa yksinäisyydestä tai ystävyydestä? Lähetä ystävänpäiväkortti tai twiittaa #haluansanoasulle.

Älä jää yksin

Koetko yksinäisyyttä tai kaipaatko tukea arkeesi? Haluaisitko osallistua vertaistukiryhmään? Ehkä elämässäsi on tapahtunut jotain äkillistä ja järkyttävää, johon kaipaat tukea.

 

Tukinetistä löydät apua ja tukea elämän eri vaiheisiin ja tilanteisiin. Sivusto kokoaa yhteen eri järjestöjen tuottamia palveluja.